w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 32/2009 z 18 marca 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Ziębicach nieprawidłowości w uchwale Nr XXVIII/204/2009 z 30 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2009.

Pobierz plik:pdf0580924063.pdf