w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 27/2009 z 25 lutego 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Gminy Kostomłoty nieprawidłowości w uchwale nr XXXI/155/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2009 r.

Pobierz plik:pdf0570918012.pdf