w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Kobierzyce odnośnie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r. znak (WK.60/412/K-20/09).

Pobierz plik:pdf0560923052.pdf