w sprawie odwołania od uchwały nr IV/83/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2009 roku dotyczącej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

Pobierz plik:pdf0550924053.pdf