w sprawie uchwały nr XXXV/219/2009 Rady Powiatu w Strzelinie z 30 kwietnia 2009 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Strzelinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Strzelińskiego za 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0540917000.pdf