w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/174/2009 Rady Powiatu w Oławie z 29 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oławie za 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0530915000.pdf