w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 45/2009 z 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale nr XXVIII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0520904000.pdf