w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 39/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 kwietnia 2009 roku w sprawie wskazania Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach nieprawidłowości w uchwale Nr XIII/55/09 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf051091604Z.pdf