w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale Nr XXIX/135/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0500904000.pdf