w sprawie odwołania złożonego przez Burmistrz Miasta Żarów od uchwały Nr III-66/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Żarów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0490919083.pdf