w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0470962000.pdf