w sprawie odwołania złożonego przez Prezydenta Miasta Lubina od uchwały nr II-66/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Lubina sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0460911011.pdf