w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale Nr XXVIII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 r.

Pobierz plik:pdf0450904000.pdf