w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 25/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nieprawidłowości w uchwale Nr I/2/2009 z 23 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0410924053.pdf