w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 16/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Piławie Górnej nieprawidłowości w uchwale Nr 152/XXVII/2008 z 28 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0400902041.pdf