w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2008 rok.

Pobierz plik:pdf03809RIO.pdf