w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 29/2009 z 4 marca 2009 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf0350911043.pdf