w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 21/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Miasta i Gminy Świerzawa nieprawidłowości w uchwale Nr XXV/116/2008 z 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0340926043.pdf