w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 14/2009 z 21 stycznia 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Górze nieprawidłowości w uchwale nr XXXI/193/08 z 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Góra na rok 2009.

Pobierz plik:pdf0330904013.pdf