w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 339/ XLIV/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze.

Pobierz plik:pdf0310961000.pdf