w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/152/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2009 i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf0280911011.pdf