w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/174/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

Pobierz plik:pdf0260908051.pdf