w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy Kondratowice nr XXXI/175/2008 z 29 grudnia 2008 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Kondratowice na rok 2008.

Pobierz plik:pdf0220917022.pdf