w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XLI/152/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2009.

Pobierz plik:pdf0200911011.pdf