w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XLI/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0190911043.pdf