w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XL/151/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Lubina na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Pobierz plik:pdf0170911011.pdf