w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXIII/173/08 z 30 grudnia 2008 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

Pobierz plik:pdf0070923083.pdf