w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały nr XXXI/146/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów.

Pobierz plik:pdf0050901052.pdf