w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XXXI/145/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Pobierz plik:pdf0040901052.pdf