w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zgromadzenia Związku Gmin \"Zagłębia Miedziowego\" w Polkowicach Nr XI/43/2008 z 3 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gaworzyce.

Pobierz plik:pdf002091604Z.pdf