w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXX/260/08 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf1000806082.pdf