w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX/197/08 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0990822013.pdf