w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 77/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 października 2008 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXIV/125/08 Rady Miejskiej w Lubinie z 23 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu miasta Lubina na 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0980211011.pdf