w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX/198/08 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf0950208061.pdf