w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX/126/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz zwolnień z tych podatków na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0940221063.pdf