w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIII/152/2008 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

Pobierz plik:pdf0930208051.pdf