w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/299/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych dla ZUK w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o.

Pobierz plik:pdf0910208063.pdf