w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad poboru, terminów płatności i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0900222033.pdf