w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/934/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/392/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz plik:pdf0880264000.pdf