w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 80/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 listopada 2008 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXIX/257/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0850262000.pdf