w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/25/08 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0810221031.pdf