w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/154/2008 Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wińsko ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz plik:pdf0760222022.pdf