w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/308/08 Rady Gminy Kobierzyce z 11 września 2008 roku w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz plik:pdf0740823052.pdf