w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 64/2008 z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie wskazania Radzie Gminy Niechlów nieprawidłowości w uchwale nr XX/83/2008 Rady Gminy Niechlów z 17 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2008.

Pobierz plik:pdf0710804032.pdf