w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 65/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 sierpnia 2008 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXVI/231/2008 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0700862000.pdf