w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVI/170/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Pobierz plik:pdf0680808133.pdf