w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XXIII/104/08 Rady Gminy Jemielno z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie: Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jemielno osobom fizycznym które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.

Pobierz plik:pdf0670804022.pdf