w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Jeżów Sudecki do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 lipca 2008 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pobierz plik:pdf0660806062.pdf