w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XX/160/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik:pdf0630817053.pdf