w sprawie stwierdzenia nieważności chwały nr XVI/139/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/379/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik:pdf0620817053.pdf